Sedasyon nedir?

Uygulanacak diş tedavisinden önce, bazı sedatif ilaçların kullanımı ile hasta rahatlatılır ve kısa bir amnezi (unutkanlık) sağlanarak, sedasyon ile hastanın diş tedavileri ağrısız bir şekilde tamamlanmaktadır.Bu teknikle hasta,hekimin komutlarını yerine getirebilir fakat operasyon sonrasında hiçbir şey

hatırlamaz.Yapılacak işleme göre Bilinçli ( Hafif ), Orta ve Derin olarak Sedasyon uygulanabilmektedir.

 

Sedasyon hangi hastalara uygulanır?

1. Koopere edilemeyen çocuk hastalar

2. Gelişim geriliği olan hastalar

3. İleri derecede fobisi olan hastalar

4. Cerrahi girişimler (Kemik grefti, Kemik kisti vb.)

5. Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan bir çok işlemin

kısa sürede sedasyon altında yapılmasını isteyen hastalar